Nieuws

27/02/2018

Dit jaar geeft Eveline Folkerts 4 verdiepende trainingen over het onderwerp "het signaleren van klinische problematiek in de topsport" aan alle leefstijl coaches, fysiotherapeuten, sportartsen, dietisten en strength en conditioning coaches van NOC*NSF.

 

30/12/2017

Let op: wil je graag mentale training volgen en is er geen sprake van een psychische stoornis, verzeker je dan bij het Zilveren Kruis en neem de Nationale Topsport polis in 2018.

 

​24/11/2016  

Op 24/11/2016 geef ik de workshop "coachen op gedragsverandering" voor  alle RTC en NTC coaches aangesloten bij  Rotterdam Topsport, Den Haag Topsport en Sportbedrijf Dordrecht. De volgende workshop over "Klinische problematiek in Topsport" zal 19 januari 2017 zijn. Inschrijven kan nog!

 

16/12/2015  

LET OP: Per 1-1-2016 vergoedt Zilveren Kruis Achmea- Extra Sport de kosten van (preventieve) sportbegeleiding door een SCAS gecertificeerd sportpsycholoog.

 

16/12/2015 

Op 18 december 2015 zal Eveline Folkerts, SPORTPSYCHOLOOG VSPN® & GZ-psycholoog spreken op het International symposium van het NOC*NSF over The role of clinical psychologists and psychiatrists in elite sport.

 

 

 

 

   

 

Mentale training in dans