Kwaliteitswaarborg

Als Gezondheidszorgpsycholoog ben ik ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik een door de wet erkende opleiding heb gevolgd. In mijn praktijk houd ik me aan de regels van mijn beroepsgroep en uiteraard van de WGBO ten aanzien van privacy, dossiervorming, klacht-en inzagerecht. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe ik omga met de kwaliteit en verantwoordingen in mijn praktijk. Mijn kwaliteitsstatuut is goedkgekeurd door MediQuest.

 

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen werk ik nauw samen met verschillende andere praktijken. Intervisie en intercollegiale toetsing staan hierbij centraal. In geval van langdurige ziekte of vakanties doet mijn collega Marieke Bender de waarneming van mijn praktijk. Daarnaast werk ik samen met stichting 1np, een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg verspreid over heel Nederland. 

 

Registraties

BIG nummer: 69913926025
AGB code: 94-010959
AGB praktijkcode: 94-058867
KvK-nummer: 24487252

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): lidmaatschapsnummer 4657
  • Vereniging voor Gedrags-en Cognitieve therapieen (VGCt): lidmaatschapsnummer 204470
  • Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN): lidmaatschapsnummer 10035

 

Opleidingen

2020                 SpotlightPROFILE Practioner Training (SpotlightProfile Nederland)

2018                 Basiscursus schematherapie (RINO groep)

​2017                 Cursus Acceptance Commitment Therapy (ACT)

2016                 Opleiding tot Hartcoherentie therapeut, GGZ Groep

2009 – 2016     Opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt®.

2009 – 2011     Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, RINO groep.

2009                 Basis -en verdiepingscursus EMDR, EMDR centrum Nederland.

1998 - 2004      Klinische- en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht.

                         Sportpsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

golfsurfen