Klachtenregeling

Indien je ontevreden bent over de behandeling of zaken die daarmee te maken hebben stel ik het zeer op prijs als je mij daarvan op de hoogte brengt. We kunnen dan samen kijken of we elkaar begrijpen en of er een oplossing mogelijk is. Indien het ons niet lukt om eruit te komen kan je een klacht indienen. Je kan dat doen via de klachten- en Geschillenregeling van de LVVP.  

Klachtenregeling