Mentale training

Mentale training is het systematisch aanleren van mentale vaardigheden met als doel het verbeteren van sportprestaties. Mentale training leert je beter om te gaan met wedstrijdspanning, het vergroot je zelfvertrouwen en je concentratie en zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft. Topsporten zonder gebruik te maken van getrainde mentale vaardigheden kan tegenwoordig niet meer. In (top)sport gaat het niet alleen om fysieke fitheid en techniek. Mentale factoren spelen een steeds belangrijkere rol en geven vaak zelfs de doorslag voor winst of verlies. Evenals fysieke, technische en tactische vaardigheden zijn ook mentale vaardigheden te trainen en te coachen. Het aanleren van deze vaardigheden helpt prestaties te verbeteren en meer plezier uit je sport te halen. Op alle niveaus van sportbeoefening kan mentale training ervoor zorgen dat je meer uit jezelf haalt. Mentale training kan individueel, met het team of als trainer/coach gevolgd worden.

 

Individueel mentale training

Mentale training voor teams

mentale training atletiek